Sexuální násilí na pracovišti

V další části našich článků o sexuálním násilí se naše redaktorka Markéta věnuje sexuálnímu násilí na pracovišti.

Myslím, že hodně lidí si tím prošlo nebo prochází, aniž by o tom věděli. O tom, jak to oběť zlomí, jsme si již psali ve druhé části. Vzhledem k tomu, že pracoviště je nejčastějším místem výskytu sexuálního násilí, je dobré si o tom povědět více.

  • 79 % obětí jsou ženy, 21 % muži.
  • 51 % je obtěžováno nadřízenou osobou.
  • Nejčastější sféra, kde se objevuje sexuální násilí, je bankovnictví, obchodování a finanční firmy.
  • 12 % obětí čelí výhružce ztráty zaměstnání, nebude-li podle obtěžujícího.
  • 16 % mužů uvedlo, že čelili sexuálnímu násilí.
  • 75 % obětí nakonec nadřízenému nic neohlásili.

Čísla statistik jsou ovšem pouze orientační. Oběti často mlčí. Největší počet postižených uvádí, že k nátlaku dochází ze strany nadřízeného. Mají pocit, že ze své pozice mohou vše a chtějí svou moc pocítit. Zaznamenáváme dvě formy. První je tzv. „quid pro quo“ – v překladu se dá definovat jako “něco za něco”. Jak nejlépe to vysvětlit? Na uvedeném příkladu to nejspíš pochopí každý. Příklad: “Vyspi se se mnou a já tě nevyhodím.”

Druhou formou je nepřátelské pracovní prostředí. Napadající má nemístné poznámky a narážky. Tyto ataky mohou trvat dny, měsíce, roky. Oběti to může nejprve připadat pouze jako chvilka, kdy si s někým nepadl do oka. Proto si ponejprv ani závažnost situace neuvědomuje. Na tyto situace ovšem myslí právě zákoník práce, kde je jasně uvedeno, že pracovní prostředí musí být vždy příjemné. Pokud Vám někdo znepříjemňuje čas v práci, můžete se bránit.

Jak se k sexuálnímu násilí staví ČR?

V České republice je ochrana před sexuálním násilím upravena v tzv. antidiskriminačním zákoně (uvedený pod č.198/2009 Sb.). Tento zákon stanovuje definici sexuálního obtěžování a prostředky soudní ochrany. Shrneme-li to, stanovuje nevhodné chování se sexuálním podtextem a záměrem či konečným důsledkem, kdy oběť přichází o svou důstojnost, je zastrašována či je vystavena nepřátelskému, ponižujícímu či urážlivému prostředí na pracovišti.

Pokud jde o šikanu na pracovišti, naše zákony nemají specifickou úpravu. Antidiskriminační zákon obsahuje úpravu obtěžování z diskriminačních důvodů, jako je věk, rasa či zdravotní stav. Praxe je ovšem poněkud jiná. Ať už jde o bossing (šikana ze strany nadřízeného) či mobbing (šikana ze strany kolegů), často k ní nedochází z pevně stanoveného důvodu (výše zmíněný věk, rasa…).

Jak nejlépe tento článek ukončit? Snad jen jak nejjednodušeji to jde. Pokud jste vystaveni sexuálnímu násilí, nemlčte! Nebojte se označit člověka, který Vám dělá peklo na zemi. Nenaplňujte statistiky neohlášených případů, které nemusí končit nejlépe. Nestojí to za to.

0 Comment

No Comment.

Mohlo by se vám také líbit: