PRVNÍ SEX: od kolika let je sex legální u nás a v Evropě?

Všichni, kteří žijeme v České republice, máme zažité, že pohlavní styk je legální teprve po dovršení patnácti let. Že je běžné, že mladí nechtějí na první sex čekat, je věc druhá. Nicméně, když se podíváme na ostatní státy Evropy, možná vás překvapí, jaká pravidla platí u nich.

Některá pravidla jsou až na hlavu postavená. Kupříkladu Maďarsko má věkovou hranici nastavenou na čtrnáct let. Pokud je však druhá osoba mladší osmnácti let, tak je možné mít společně pohlavní styk již ve dvanácti letech druhé osoby.

Ve státech, jako je Chorvatsko nebo i Česká republika, byl jeden čas zákaz homosexuálních styků. Zákaz je již samozřejmě zrušen, ale stojí za zmínku, že vůbec existoval. Nakonec to není tak dávno, co jej zrušili Chorvaté v roce 1977. V České republice tento zákon platil pouze do roku 1961. Poté jej zákon povoloval od osmnáctého roku života jedince a teprve v roce 1990 byla hranice sjednocena na stejnou úroveň, jako je stanovena pro heterosexuální pohlavní styk.

Podíváme-li se na naše sousedy, tak jsou na tom velice obdobně, jako jsme při stanovení hrance pro první sex my. Rakousko Německo má spodní hranici pro legální pohlavní styk stanovenou na čtrnáct let. Německo navíc rozlišuje hranici u tzv. vztahů důvěry. Tím je myšlen například vztah žáka s učitelem či pěstouna se svěřeným dítětem. U takových vztahů je stanovena minimální hranice na osmnáct let. Slovensko a Polsko má stanovenou stejnou hranici, jakou má Česká republika, tudíž patnáct let.

Za zmínku stojí i Itálie. Zde je legální mít sex s osobou starší čtrnácti let. Ale i zde, stejně jako v Německu, rozlišují výjimky. Sex mohou mít již dospívající ve třinácti letech za podmínky, že druhá osoba je o méně než tři roky starší. Tudíž čtrnáct a patnáct let života druhého partnera. Naopak platí hranice šestnáct let u vztahů důvěry, který je již vysvětlen ve spojitosti s Německem.

Ve Vatikánu platí stejný zákoník, jako v Itálii. Vzhledem k tomu, že je tam soustředěna věřící populace, řídí se tam především dle kanonického práva. Podle něj nesmí manželství uzavřít muž starší šestnácti let. Dívky nesmí být mladší čtrnácti let. Kanonické právo zakazuje mít sex před svatbou, takže tady se o hranici diskutovat nedá. Prostě před svatbou ne!

Spojené království Velké Británie a Severního Irska má stanovenou společnou hranici pro legálnost prvního sexu na šestnáct let. Ovšem i zde v minulosti byla zajímavá pravidla. A na každém území platila jiná. Například v Anglii byla v roce 1275 hranice dvanácti let. Ve druhé polovině 16. století klesla hranice dokonce na deset let. Zvedat se začala až v letech 1875 na třináct let a od roku 1885 na nynějších šestnáct let. To platilo u heterosexuálních párů. Homosexuálové byli pro společnost tabu.

Ve Skotsku byla rozlišovaná hranice podle pohlaví. Až do roku 2010. Dívky jí měly nastavenou na šestnáct let a chlapci již na čtrnáct let. Homosexuální vztah je legální až do roku 1980. Po tomto roce byla uzákoněna hranice dvaceti jedna let. Ta se v roce 1995 změnila na osmnáct let a od roku 2000 byla sjednocena na úroveň, která platí nyní i u heterosexuálních styků, šestnáct let.

Ve Walesu v době středověku neexistovala žádná hranice, která by určovala legálnost pohlavního styku. Byl však umožněn sňatek s dívkou mezi dvanácti až čtrnácti lety. Nejvyšší hranice pro první sex je na Maltě a v Turecku, kde je pohlavní styk legální až od osmnácti let.

Česká republika

V naší republice je hranice pro první sex stanovena vcelku rozumně. V poměru k ostatním zemím jsme ve zlatém středu. Do patnácti let je občan právně považován za dítě. Ovšem nyní je trend na první sex spěchat a mladiství se jej dopouští již před dovršením patnácti let. Proto je důležité, aby mladiství znali i případné následky. Pokud je jednomu z aktérů pohlavního styku méně než patnáct let, hrozí druhému velký průšvih. A neomluví ho ani případné lhaní o věku druhého z dvojice. V České republice je stanovena sazba jednoho až osmi let za sex s nezletilým.

– – – – – – – –

Jak správně nasadit kondom?

Jak na měření délky penisu?

Jak na předčasnou ejakulaci?

Vibrátory pro začátečnice

Průvodce vibrátory

Ožehavé téma: má mít dcera vibrátor?

Co je to orgasmus?

Jak na orální sex?

m

0 Comment

No Comment.

Mohlo by se vám také líbit: