Polyamorie není pro každého!

Polyamorní vztah je aktuálně velice diskutované téma. Spousta zahraničních i českých hvězd přiznává, že mají polyamorní vztah. V poslední době jej přiznala například Tereza Těžká, která je známá z dokumentu “V síti”, Olga Menzelová či jej dříve přiznával i Karel Janeček, který ovšem prozatím od tohoto vztahu upustil. O co ale konkrétně jde a je opravdu možné takto žít?

Co to vlastně polyamorie je?

Slovo polyamorie pochází z řeckého poly-více a amor-láska. Doslovný překlad by tedy zněl „mnoholáska“. Označuje se tak životní styl lidí, kteří žijí v několika milostných vztazích a navzájem se respektují. Hodně se zaměňuje s označením otevřeného vztahu, který je ovšem vnímán pouze v oblasti sexu. Polyamorie ale není založená pouze na sexu. V tomto je mezi polyamorním a tzv. otevřeným vztahem hlavní rozdíl.

Při polyamorii zúčastnění neberou další vztahy jako nevěru. Žádný ze vztahů by neměl být ani nadřazen jinému.

Kolébkou polyamorie je USA, kde v roce 1996 vznikla ve Washingtonu organizace polyamorních lidí nazývaná The polyamory Society. Podobnou organizaci bychom našli i u našich sousedů v Německu.
V České republice se polyamorie dostala do podvědomí v roce 2010. U nás jsou polyamorní lidé ve spojení především přes sociální sítě, díky kterým si několikrát do roka domlouvají i setkání. Nicméně manželství mezi všemi členy není povoleno, protože pak by se jednalo o bigamii.

Co si budeme nalhávat. Takto utvořený život určitě není pro každého.

Oficiální znak polyamorie. Zdroj: wikipedia

Všichni partneři musí mít notnou dávku tolerance a lásky. Lidé v takovýchto vztazích často žijí pohromadě, vychovávají děti a sex mají dle potřeby všichni společně nebo i zvlášť. Je to dost individuální. Jakmile se ovšem objeví náznak disharmonie, je to začátek konce. Obvykle se ve finále objeví žárlivost.

Polyamoritici často svůj styl života neochvějně chválí. Je těžké čelit společnosti, která jako fungující vztahy vnímá převážně ty párové. Ať už jde o heterosexuální či homosexuální. Ale párové. Ovšem polyamorie není jen o třech členech vztahu. Může jich být i více, ale vždy je tu pravidlo, že jej zbytek členů vztahu musí přijmout.

Takže pokud jste zamilováni do více osob a uvažujete nad polyamorním vztahem, měli byste se zároveň zamyslet, zda takto dovedete žít i do budoucna. Bez žárlivosti či bez primárního partnera. A navíc vzít v úvahu, že společnost se na tyto vztahy stále ještě kouká skrz prsty. I když si to nechce přiznat.

text: MARKÉTA
x
x
0 Comment

No Comment.

Mohlo by se vám také líbit: