Profesionální sexuální asistence

V životě každého člověka může dojít k situacím, kdy vlivem úrazu, závažného onemocnění či ztráty životního partnera je nemožné nebo třeba jen velmi obtížné, aby si i nadále užíval sex tak, jako doposud. Není ale třeba se příliš trápit! V takovém případě je totiž možné objednat si speciální placenou sexuální službu s možností pohlavního styku, a to přímo i s docházkou až ke klientovi domů.
c

Co je to sexuální asistence

Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolení asistenti nebo asistentky. Touto službou může být i vykonání pohlavního styku, s citlivým vnímáním potřeb seniorů, postižených nebo mentálně retardovaných jednotlivců. Tato asistence je víc než jen bezpečnou a citlivou prostitucí, je to speciální služba klientům, kteří sex potřebují a neumí nebo nemohou si ho obstarat sami běžným způsobem. Někdy bývá tato služba využívána opakovaně a vzniká tak vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem, vybudovaný na oboustranné důvěře, který by však nikdy neměl přejít do citového pouta. Asistenční pracovník nemá za úkol jen poskytnout sex jako takový, ale často svým klientům i radí, konzultuje s nimi jejich problémy, učí je používat sexuální pomůcky a citlivě je provází sexuální problematikou tak, aby ze sexu měli potěšení a zvýšila se kvalita jejich života. Aktivní sexuální asistence může proběhnout pouze v případě rozeznatelného souhlasu klienta, aby nemohlo docházet k jeho zneužívání.
c

Rozdíl mezi sexuální a intimní asistentkou

Možná jste se již setkali s oběma pojmy a z názvu jste nedokázali rozlišit, jaký je mezi nimi rozdíl. Sexuální asistentka se na rozdíl od intimní asistentky může klienta dotýkat, hladit ho, objímat nebo jít přímo i do sexuálního styku. Intimní asistentka tuto činnost v žádném případě vykonávat při výkonu intimní asistence nemůže. Ta pouze radí, jak je možné sex provozovat a pomáhá při intimních záležitostech. Nesmí se před klientem ani na jeho výslovné přání odhalovat, ani na něj sahat a nikdy s klientem neprovozuje žádný druh sexu. Intimní asistentka může být nápomocna při výběru sexuálních pomůcek i sexuálních praktik, často ale také radí ve zdánlivě obyčejných záležitostech. Může mentálně retardovaným klientům dávat rady pro rozpoznání fyzických rozdílů mezi mužem a ženou, jak umět říci ne na sexuální výzvu, vysvětluje jim pojem osobní hygiena a mnoho dalších běžných věcí.
c

Sexuální asistent nebo asistentka

Poskytuje za úplatu služby pro seniory nebo psychicky či fyzicky hendikepované klienty, jejichž součástí může být i sex, osvěta v této oblasti, erotické masáže nebo sexuální výuka. Každý pracovník má na svém zveřejněném profilu vyznačeno vše, co je ochoten poskytovat.
Může poskytovat:
 • Erotické masáže, hlazení a sexuální vzrušování.
 • Sex podle předem domluvených pravidel.
 • Rozvoj sexuality klienta, ukazuje mu v praxi cestu k prožitkům těla i duše.
 • Vedení klienta k samostatnosti, aby dokázal uvolnit své sexuální napětí.

Musí se řídit kodexem slušnosti a těmito pravidly:

 • Zachovávat mlčenlivost a být diskrétní.
 • Jednat s klientem se slušností a úctou.
 • Nesmí iniciovat, podporovat nebo udržovat citový vztah s klientem.
 • Nesmí stanovovat lékařské diagnózy a nevydává jakékoliv jiné posudky, které nespadají do jeho kompetence.

c

Intimní asistentka

Poskytuje za úplatu poradenství, konzultace a vzdělávání v intimních oblastech nebo v oblasti sexu osobám s hendikepem nebo s mentálním postižením.
 • Vyučuje odpovědnost k rodičovství.
 • Vysvětluje jak rozpoznat fyzické rozdíly mezi mužem a ženou.
 • Učí schopnost říci ne na sexuální výzvy.
 • Pomáhá klientovi naučit se komunikovat o pohlavním styku.
 • Obstarává sexuální pomůcky a vysvětluje jak je používat.
 • Učí vyhledávat pornografii na internetu a vzdělává muže nebo ženy v této oblasti.
 • Pomáhá při nastavování hranic v sexualitě.
 • Zabývá se nepřiměřeným sexuálním chováním a důsledky sexuálních aktivit.
 • Vysvětluje jak správně masturbovat.
 • Informuje o možnostech antikoncepce.
 • Dává rady v oblasti bezpečnějšího sexu, osobní hygieny a přitažlivějšího zevnějšku.
 • Učí jak navazovat partnerské vztahy.
 • Pomáhá hendikepovaným párům se začátkem pohlavního života.
 • Probírá s klientem téma sexuálního násilí (znásilnění, nucení k sexu a sexuálním praktikám, zneužívání).
 • Poskytuje poradenství příbuzným (např. rodičům nebo blízkým osobám) ohledně sexuality klienta.
 • Musí zachovávat mlčenlivost a být diskrétní.
 • Nesmí iniciovat, podporovat nebo udržovat citový vztah s klientem.
 • Nesmí stanovovat lékařské diagnózy a nevydává jakékoliv jiné posudky, které nespadají do její kompetence.

c

Jak a kde sexuální nebo intimní asistenci objednat?

Intimní asistenci provádějí většinou zaměstnanci sociálních nebo zdravotnických zařízení v místě bydliště klienta a tam je možné také služby objednat. V případě potřeby je možné objednat službu sexuální asistentky nebo asistenta. Ty je možné kontaktovat přes internetové stránky Freya.live/cs, kde mají své profily s popisem služeb, které jsou ochotni poskytnout.
c

Historie sexuální asistence v Čechách

Sexuální asistence funguje v České republice od podzimu 2015, kdy bylo proškoleno prvních 5 sexuálních asistentek. Za první dva roky služby v Česku proběhlo celkem 500 asistencí, z toho byla asi jedna třetina opakovaná. Na konci roku 2018 působily v Česku čtyři sexuální asistentky, z toho tři v Praze, dvě z nich včetně sexuálního styku. Nyní nabízí své služby 7 sexuálních asistentek a 2 asistenti, kteří byli proškolení organizací Freya.
c

Proč sexuální asistence vznikla?

Sexuální energie je nejsilnější energií v našich tělech a potlačením této energie si člověk vytváří psychické bloky a někdy dokonce stavy jako je agrese, hněv a násilí. Prožívání vlastní sexuality významně ovlivňuje celkovou psychickou pohodu člověka i jeho tělesné zdraví. Nabízela se tedy otázka, proč zrovna ti nejslabší a nejzranitelnější by si nemohli užívat sexuálního potěšení alespoň za úplatu a to od vyškolených a organizovaných poskytovatelů, od kterých jim nehrozí zneužití?
V zahraničí tyto asistenční služby existují již delší dobu, a i když často mezi lidmi nejsou příliš uznávané, u seniorů a lidí s nejrůznějšími hendikepy přináší sexuální terapie velmi dobré výsledky. Znatelně posiluje sebevědomí těchto lidí, přináší jim radost do života a učí je, jak poznávat své tělo. Celkově zvyšuje kvalitu jejich života a pomáhá jim důstojně snášet stáří, fyzické nebo psychické postižení či jiný hendikep, který jim osud nadělil.
c
c
.
.
0 Comment

No Comment.

Mohlo by se vám také líbit: